Draudėjas (klientas) turi atitikti asmenų, kuriems taikoma draudiminė apsauga, kriterijus, nurodytus Paskolos gavėjo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklėse. Taisyklės viešai prieinamos BIGBANK AS filialo tinklapyje www.bigbank.lt bei visuose BIGBANK AS filialo klientų aptarnavimo skyriuose.
Šiuo pasiūlymu jokie tarpusavio įsipareigojimai tarp jo adresato ir BIGBANK AS filialo nenustatomi. Šis pasiūlymas jokiais būdais neįpareigoja BIGBANK AS filialą besąlygiškai išduoti kreditą.